Řízení kvality, ISO

Vždy usilujeme o to, aby byl zákazník spokojen, abychom nabízeli služby, které jsou pro něj přínosem a tím naplňovali jeho očekávání. ISO certifikace pro to přinášejí potřebné garance.

ISO 9001 Systém řízení jakosti:

 • Poskytování servisních služeb IT
 • Nákup a prodej zboží a služeb informačních technologií
 • Řízení projektů
 • HelpDesk
 • Vzdálená správa a dohled

ISO 20000 Systém řízení při poskytování IT služeb:

 • Komplexní outsourcing informační infrastruktury
 • Outsourcing koncových zařízení
 • Outsourcing serverů
 • Outsourcing síťové infrastruktury
 • Outsourcing helpdesku
 • Outsourcing provozu aplikací

ISO 27001 Systém managementu bezpečnosti informací:

 • Dodávka a provozování IT infrastruktury pro zákazníky

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Politiky společnosti AUTOCONT

Chcete více informací?